Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                             Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 206
Grøn - Gunn
 

Johs. Grønvold, blomsterforretning.

Grundl. d. 1. nov. 1884 af S. C. Mortensen (f. 1853).

I 1940 overtaget af Johs. Grønvold.

Adresse: Østerbrogade 40, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gudhjems Købmandsgaard A/S.

Grundl. i 1898 af P. Mogensen. Omdannet til aktiesel­skab i 1931.

Nuværende direktør: G. A. P. Jensen (f. 1903).

Adresse: Brøddegade, Gudhjem.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gudhjem Mølle.

Grundl. i 1893 af Chr. N. P. Kullmann (f. 1868, d. 1945).

Den 1. maj 1943 overtaget af firmaet J. Asmussen's Eftf., Kbhvn. (se dette).

Adresse: Melstedvej, Gudhjem.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gudhjem og Omegns Spare- og Laanekasse.

Grundl. d. 1. april 1881. Nuværende direktion: Johs. Koch (f. 1888) og Leo Jensen (f. 1907).

Adresse: Gudhjem.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

GUDMANN´s EFTERFØLGER

Islandsk Købmandsfirma, er grundlagt 1816 af Joh. Gudmann (d. 1856), efter hvis Død Virksomheden overgik til hans Søn, Frederik Gudmann (f. 1829, d. 1879), fortsattes i nogle År af dennes Enke, Anna Gudmann, og indehaves fra 1887 af E. A. Sørensen.

Adresse: Kvæsthusgade 5, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Gudmann's Eftf., islandsk købmandsfirma.

Grundl. 1816 af Joh. Gudmann (f. 1786, d. 1858). I 1933 overtoges forretningen af J. Mad­sen; denne afstod den i 1941 til Aage Berlème (f. 1886).

Adresse: Ny Østergade 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gudumholm Apotek.

Oprettet d. 9. marts 1899. Første indehaver var Peter Christian Nicolai Friderichsen (f. 1853, d. 1932). Indehaver (si­den 1947): E. R. Bielefeldt (f. 1894).

Adresse: Gudumholm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gulbrandsen, Andersen & Co. A/S, grosserer­firma (kolonial).

Grundl. 1866 af H. C. A. L. Gulbrandsen, der i 1877 optog Palle Jacobsen Andersen (udtrådt 1898) som kompagnon un­der firma: Gulbrandsen, Andersen & Co. 1878 udtrådte Gulbrandsen, og i 1879 indtrådte Lud­vig Christian Schüth (udtrådt 1899) og i 1882 Ferdinand Frederik Andersen (udtrådt 1926).

I 1916 optoges Vilhelm Munck, der var ene­indehaver fra 1926 til 1929, da firmaet om­dannedes til aktieselskab. Virksomheden har til huse i egen ejendom.

Nuværende bestyrelse: fru Else Illum, gros­serer E. Trock-Jansen og kapelmester K. O. B. Wexøe (indtrådt 1938).

Direktion: Grosserer E. Trock-Jansen (med­lem af Grosserer-Societetets Komite; formand for direktionen i Danske Kolonialgrossisters Centralkontor).

Aktiekapital: 75,000 kr.

Adresse: Toldbodgade 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. Guldbrandsen jun., juveler- og guldsmede­forretning.

Grundl. d. 25. juli 1855 af Guld­brandt Guldbrandsen (f. 1829, d. 1916), der i 1913 overdrog forretningen til sin datter, fru Marie Madsen (f. 1879, d. 1949), der i 1926 af­stod den til en sønnesøn af grundlæggeren, Guldbrandt Guldbrandsen (f. 1892).

Adresse: Torvegade 28, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Guldmann, asfaltfabrik.

Grundl. i 1881 som agentur af Axel Prior og Hans K. Guld­mann (d. 1935).

I 1899 anlagdes asfaltfabrikken. A. Prior udtrådte af firmaet i 1899, hvor­efter det nuværende firmanavn antoges, og i 1920 indtrådte H. Guldmann's søn, N. C. Guld­mann (f. 1889) som medindehaver. Ved grundlæggerens død 1935 blev han eneinde­haver af firmaet.

Adresse: Puggaardsgade 6, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Julius Guldmann's Eftf., våbenforretning.

Grundl. i Vejle d. 17. nov. 1864 af Julius Guld­mann.

Eneindehaver siden 1948: Helge Fischer (f. 1914).

Adresse: Rønne Alle 18, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Guldsmedgades Varehus ved Peder Christen­sen.

Grundl. d. 28. aug. 1905 af Wm. Rohwe­der (f. 1877).

I 1933 overtaget af Peder Chri­stensen (f. 1885).

Adresse: Guldsmedgade 10-12, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Gulstad's Eftf., grossererfirma.

Grundl. i 1892 af H. Gulstad. Indehaver (siden 1931): O. Nathan (f. 1904).

Adresse: Ahlefe1dtsgade 18 A, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gummifabrikken Tretorn A/S.

Stiftet i Køben­havn i 1909 under navnet Helsingborgs Galo­cheudsalg som et aktieselskab (vedtægter af 28. maj s. å.).

I 1934 flyttede virksomheden til Helsingør samtidig med at det nuværende navn antoges. Adm. direktør (siden 1949): O. H. Olsen.

Adresse: Øresundsvej, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gundermann, flytteekspedition.

Grundl. d. 21. april 1885 af J. P. Gundermann (f. 1855, d. 1924). Fortsat af Johs. Gundermann (f. 1878, d. 1941) og fra 1941 af Sv. Gundermann (f. 1913).

Adresse: Holbergsgade 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Gundersen, cigarfabrik.

Grundl. d. 5. maj 1905 af C. Gundersen (f. 1876, d. 1940), efter hvis død hans enke, fru Martha Gundersen (f. 1881), viderefører firmaet.

Adresse: Åboulevard 46, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jakob Gunnlögsson & Co., grossererforretning.

Driver handel på Island og Færøerne.

Grundl. d. 23. juli 1896 af Ja­kob Gunnlögsson (f. i Island, d. 4. aug. 1857), som i 1917 trak sig til­bage fra forretningen, hvorefter sønnen, Hall­dor Gunnlögsson, over­tog firmaet.

 

Jakob Gunnlögsson

 

Efter hans død i okt. 1918 danne­des i april måned 1919 Aktieselskabet Jakob

Gunnlögsson & Co. med Lauritz Gunnlögs­son (f. 9. marts 1893) og Lauritz Jensen (f. 6. jan. 1889) som direktører. L. Jensen ud trådte i 1943.

I 1947 udlø­stes samtlige aktionærer, og firmaet drives nu

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage