Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 348
Køge - Køng
 

Køge Apotek.

Oprettet den 30. august 1646.

Apotekets første indehaver var Jørgen Be­rendtsen (d. 1682).

De senere indehavere har været: Jørgen Hervig (d. 1708) fra 15. maj 1683,

Andreas Winther fra 20. maj 1713,

Erik Christian Hervig (f. 1685) fra 1719,

Adolf Drø­ge (f. 1757) fra 20. december 1730,

Frederik Hansen Funck (f. 1716, d. 1764), fra 2. august 1748,

Herkules Weyer (f. 1721, d. 1800) fra 21. december 1758,

Nicolai Nielsen Blumensaadt fra 23. april 1790,

Christian Peter Kold (d. 1804) fra 13. juni 1800,

Peter Jesper Hersleb Frich (f. 1766, d. 1802) fra 25. december 1801,

Christen Madsen (f. 1775, d. 1835) fra 1802,

Jørgen Henrik Discher (f. 1768, d. 1813) fra 13. maj 1803, hans enke fra 1813 (med Georg Alexander Hjerm som bestyrer fra 1813 til 1817 og Niels Frederik Petersen fra 1817 til 1832),

Adolph Christian Windersleff Schwings (f. 1801, d. 1865) fra 22. juni 1832,

Laurits Alfred Andresen (f. 1833, d. 1906) fra 13. maj 1861 med C. O. Bendixen (f. 1851, d. 30. sept. 1910) som forpagter fra 1886 til han blev indehaver fra 12. september 1895 og

Niels Aabling Thomsen (f. 13. juli 1867, d. 16. juli 1940) fra 23. august 1910.

Den 10. sep­tember 1930 overtoges apoteket af Ernst Aab­ling-Thomsen (f. 13. jan. 1894, d. 4. sept. 1944).

Siden apoteker Ernst Aabling-Thomsens død er apoteket blevet drevet af boet med Halvor Frederiksen som bestyrer.

Adresse: Brogade 1, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kjøge Bank A/S.

Stiftet d. 7. okt. 1905; banken begyndte sin virksomhed d. 31. okt. 1905.

 

Kjøge Bank

 

Den første direktion bestod af sognefoged C. Mor­tensen, Bjeverskov (d. 1917), der var formand, sagfører, kreditkassedirektør H. Sattrup (f. Køng 1872, d. 1945) og garvermester J. C. N. Chri­stensen (d. 1931).

Ovennævnte sognefoged C. Mortensen var direktionens formand indtil 1917.

Den første bestyrelse bestod af sagfører, etatsråd Alfred Sørensen (f. 1857, d. 1927), der var formand (også for repræsentantska­bet), amtsrådsmedlem, gårdejer Ole Pedersen, Ølby og gårdejer, hypotekforeningsdirektør L. Pedersen, Vindsebækgaard, Vallø; fra 1922-35 var vognfabrikant Joh. Petersen (f. 9. maj 1864) formand, fra 1935-41 hypotekforenings­direktør L. Pedersen, og siden 1941 købmand Johan L. Fursøe (f. 28. aug. 1884).

Selskabets første adm. direktør var ovennævnte sagfører, kreditkassedirektør H. Sattrup; fra 1905-31 var foruden denne tillige direktør J. C. N. Chri­stensen og fra 1917-33 ovennævnte L. Peder­sen, Vindsebækgaard, medlemmer af direktio­nen.

I 1931 blev bankens nuværende enedirek­tør N. Søndergaard Nielsen (f. 1896) adm. direktør.

Aktiekapital: 800.000 kr.

Adresse: Brogade 3, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Køge Cementstøberi ved O. F. Steenberg.

Grundl. i 1899 af H. Lützau.

Indehaver (siden 1920): O. F. Steenberg (f. 1895).

Adresse: Københavnsvej 85, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Køge Installationsforretning.

Grundl. i 1891 af direktør J. Hansen.

Nuværende indehavere: brødrene S. W. Olsen (f. 1915) og O. K. Olsen (f. 1922).

Adresse: Torvet 15, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Køge Kulforretning A/S.

Grundt d. 1. maj 1890 af konsul Chr. Prip, Fakse, kgl. agent Chr. Richter, Store Heddinge, konsul C. F. Petersen, Køge, kg!. agent Carl I. Ulrich, Haslev og etats­råd A. Hasselbalck, Køge. Overgik i 1922 til et aktieselskab.

Direktør (siden 1922): Sigvald Rasmussen (f. 1894).

Adresse: Nordre Havn, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Køge Maskinfabrik ved C. F. Jensen.

Grundl. ca. 1817 af F. C. Hansen.

Indehaver (siden 1918): C. F. Jensen (f. 1888).

Adresse: Vestergade 29, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Køge Maskinsnedkeri & Listefabrik, Chr. Niel­sen.

Grundl. i 1888 af agent F. A. Hansen (t 1845, d. 1918).

Indehaver (siden 1922): Chr. Nielsen (f. 1890).

Adresse: Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Køle- & Frysehuset København A/S.

Stiftet 1. april 1906 på initiativ af grosserer Th. Han­sen.

Direktør (siden 1929): Osv. Kjeldsen (f. 1885).

Adresse: Lavendelstræde 15-17, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Køng Mølle, mølleri, foderstof- og kulforret­ning.

En gammel vandmølle, der formentlig el: grundlagt ca. 1550.

Indehaver (siden 1912): P. J. Møller (f. 1884).

Adresse: Glamsbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (195

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage