Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 260
Hors - Hors
 

Horsens Dampmølle A/S,

blev i mange år dre­vet som hollandsk vindmølle, men fra 1851 til­lige som dampmølle. 1880-1931 ejedes møllen af A/S Horsens Dampmølle.

Derefter i privat eje til 1934 og på ny omdannet til aktieselskab.

Aktiekapitalen er på 250.000 kr.

I tiden fra 1885-1922 lededes virksomheden af vicekon­sul, direktør Chr. Jensen (f. 23. juni 1853, d. 31. juli 1922).

Nuværende direktion: konsul P. G. Jennow (f. 27. jan. 1891), der er søn af ovennævnte vicekonsul Chr. Jensen.

Adresse: Møllegade 4, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Horsens Folkeblad (Venstre).

Grundl. d. 1. april 1866 med lærer Morten Jensen som re­daktør og Arnold Jørgensen som bogtrykker.

I 1876 overtoges redaktionen af Emil Bojsen (f. 1854, d. 1898), og efter dennes død af A. H. Poulsen (f. 1866, d. 1901) som ansvarshavende. Ved A. H. Poulsens død indtrådte i hans sted som ansvarshavende redaktør Kr. Olesen (f. 1863, fratrådt med pension d. 1. juli 1934) og Jørgen Andersen (f. 1875, fratrådt med pen­sion d. 1. juli 1934).

Fra d. 1. juli 1934 er N. Chr. Christensen (f. 19. marts 1896) chef­redaktør.

I 1945 tiltrådte Martin Ravn (f. 9. jan. 1905) som medredaktør.

Horsens Folkeblad udgives af det i 1867 grundlagte Horsens Folkeblads Bogtrykkeri, der l året 1905 omdannedes til et aktieselskab med en aktiekapital på 300.000 kr.

Bestyrelsen i A/S Horsens Folkeblads Bog­trykkeri består af folketingsmand, gårdejer Kr. Juul, Nybjerg, Rask Mølle, der er for­mand, proprietær Ejvind Bojsen, Hovedgaard, fh. landstingsmand Karl Pedersen, Ørskov, bankdirektør Max Christensen, Horsens, amts­rådsmedlem, gårdejer Hans Mikkelsen, Haa­rup og gårdejer Just Justesen, Klejs.

Forretningsfører Ejner Nielsen (f. 1. sep. 1901), der har eneprokura.

Horsens Folkeblad er egnens og byens stør­ste blad.

Har i 1938 opført sin egen ejendom i Søndergade nr. 47, og er gennemgået en gen­nemgribende teknisk modernisering.

Adresse: Søndergade 47, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Horsens Jern- & Staalforretning A/S. Niels Christian Nors (f. 1818, d. 1866), der fra 1848­-54 havde været med interessent i firmaet S. N. Monbergs Enke & Søn, etablerede sig i 1854 under eget navn.

I 1927 stiftedes Horsens Jern ­& Staalforretning A/S ved en sammenslutning af Nors' forretning og Horsens Jern- & Staal­forretning (grundlagt 1923).

Nuværende direk­tion: C. A. Kampmann (f. 1883) og V. Jensen (f. 1887).

Adresse: Sønderbrogade 31, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Horsens Karosserifabrik ved Ludvig Krag.

Grundl. d. 15. april 1895 af S. N. Sørensen (f. 1870).

I 1928 optoges sønnen, Chr. Sørensen (f. 1895, d. 1932), som medindehaver.

Den 15. juli 1939 overtoges forretningen af den nuværende indehaver, Ludvig Krag (f. 14. okt. 1914).

Fra 1919-47 havde fabriken til huse Åboulevar­den nr. 96, men flyttede derefter til egen ny­opført fabrik på Madevej.

Adresse: Madevej 69, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Horsens Løve Apotek.

Oprettet ved kgl. re­solution af 27. jan. 1897, hed oprindelig Hor­sens Nørre Apotek. Dets første indehaver var: Viggo Bisserup (f. 1850, d. 1914).

Indehaver siden 1942: Sofus Marius Dam Marcker (f. 1877).

Adresse: Smedegade 82, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Horsens Materialhandel ved C. Thorstensen.

Grundl. d. 1. april 1868 af apoteker Th. Wolff. Nuværende indehaver: C. Thorstensen (f. 1881).

Adresse: Søndergade 32, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Horsens Ny Malteri, se Østjydske Bryggerier.

 

Horsens Orgelbyggeri se Th. Frobenius & Co.

 

Horsens Privatbank A/S.

Grundl. d. 26. aug. 1871 under navnet "Horsens Haandværker­bank".

I 1910 omdannet til "Horsens Haand­værks- og Landbrugsbank, Laane- og Spare­kasse".

I 1917 forandredes navnet til A/S Horsens Privatbank.

Nuværende direktion: Pe­ter Andersen (f. 1892), ansat i 1922.

Adresse: Jessensgade 2, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Horsens Social-Demokrat.

Udkom første gang d. 1. okt. 1888 under navnet, ”Østjyllands Ar­bejderblad". Bladet redigeredes indtil 1. okt. 1896 af E. Marott (f. 1856, d. 1940). Nuvæ­rende redaktør: S. Rasmussen (f. 1893).

Adresse: Nørregade 7, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Horsens Svaneapotek.

Oprettet i 1870. Den første indehaver var Johan Ludvig Schulstad.

Indehaver siden 1942: Thorvald Jørgensen (f. 1880).

Adresse: Torvet, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Horsens Sølvvarefabrik, Brdr. W. & S. Søren­sen A/S.

Grundl. d. 23. aug. 1904 af S. P. Win­ther Sørensen (f. 1880, d. 1932) og S. A. Sø­rensen (f. 1884, d. 1944).

Efter S. P. Winther Sørensens død i 1932 fortsatte sidstnævnte ledelsen af fabrikken som eneindehaver, og efter hans død i 1944 omdannedes fabrikken til et aktieselskab med vedtægter af 18. okt.

Bestyrelsen består af fru Marie Sørensen f. Hyllebrandt, fabrikant J. 1. Mouritsen (f. 1900) og guldsmed Børge Sørensen.

Direktør er Fr. Ullerup (f. 1884), der har været knyttet til firmaet siden 1915 og fik prokura i 1933.

Selskabet har en aktiekapital på 1 mill. kr.

Adresse: Sønderbrogade 6, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Horsens Trælasthandel A/S.

Grundl. i 1860 af S. J. Kragh (d. 1913) og H. A. Soele (d. 1907) med Jens Monberg som passiv deltager.

I 1864 ophævedes kompagniskabet med Jens Mon­berg, og d. 1. jan. 1865 etablerede de to andre kompagnoner en blandet købmandsforretning.

I tidens løb blev trælast firmaets hovedbran­che, og d. 1. maj 1900 overtoges denne gren af forretningen af det d. 15. febr. s. å. stiftede aktieselskab, Horsens Trælasthandel.

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage