Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 334
Kred - Kris
 

Udlånets størrelse pr. 1. jan. 1950:

Antal lån: 50,209.

Hovedstol ………………………kr. 1.107.333.200,00.

Restgæld ……………………….”    1.045.088.140,06.

Reservefond ………………….”         47.172.713.37.

Administrationsfond ……..”           4.093.903,90.

 

På indskrivningsbeviser er pr. 1/1-1950 optaget obligationer til beløb kr. 628.840.800,00.

Umyndiges og offentlige stiftelsers midler kan ifølge lov anbringes i foreningens kasse­obligationer.

Formand for repræsentantskabet: proprietær M. C. Korsgaard, R. af Dbg., Dbm., Tøttrup­gaard pr. Hørdum, Thy.

Direktionen består af direktør, cand. jur. E. Wittrup og gårdejerne Esper Jepsen, Brødding­gaard pr. Jebjerg og Jens Dalsgaard, R. af Dbg., Roslev.

Adresse: Sct. Mathiasgade 1, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kreditforeningen af Kommuner i Danmark.

Grundl. d. 19. april 1899 på initiativ af depar­tementschef Holger Waage (f. 1868, d. 1937), der var administrerende direktør i foreningen til 1937.

Foreningen yder lån til kommuner eller un­der kommuners garanti.

Foreningen ledes af en direktion samt et repræsentantskab be­stående af otte medlemmer, hvoraf halvdelen er valgt af medlemmer indenfor købstadskom­muner og halvdelen af medlemmer indenfor amts- og sognekommuner for et tidsrum af 6 år.

Repræsentantskabets formand: fhv. borg­mester, landsretssagfører V. Juhl, Kolding.

Nuværende direktion: overretssagfører Aage Faurschou (f. 6. okt. 1883), der er administre­rende direktør, og direktør Edv. Sørensen (f. 29. aug. 1893).

Adresse: Ny torv 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kreditforeningen for industrielle Ejendomme.

Oprettet i henhold til lov af 23. april 1897. Blandt stifterne må særlig fremhæves direk­tør A. Hein, fabrikant Emil Tuxen og over­retsprokurator H. Mundt.

Den 8. juni 1898 konstitueredes kontrolko­miteen og foreningens virksomhed begyndte.

Direktionen bestod af direktør A. Hein, fa­brikant Emil Tuxen, overretsprokurator H. Mundt og overretssagfører Aa. Gjessing.

Foreningens formål er at yde lån til ejere af industrielle og dermed i klasse stående ej­endomme i hele landet.

Udlån pr. 31. marts 1950: hovedstol 62.296.800 kr., restgæld 54.371.304 kr., reservefond ca. 7.000.000 kr.

Nuværende direktion: cand. jur. Tork. Sø­rensen, administrerende direktør, og civilin­geniør A. Schou, teknisk direktør.

Adresse: Nytorv 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kreditkassen for Husejerne i Kjøbenhavn, se næste side.

 

H. P. Kreiberg, guldsmedefirma.

Grundl. d. 8. nov. 1837 af P. Jespersen (f. 1809, d. 1858).

Indehaver siden 1906: Simon Schultz (f. 1878).

Adresse: Langgade 19, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Kreutzer, gartneri.

Grundl. i 1890 af l. C. Jensen (f. 1868).

Den 7. febr. 1903 overtaget af Carl Kreutzer (f. 1876).

Adresse: Jyderup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kriegersvej Maskinsnedkeri & Listefabrik, A. Pedersen & V. Jensen.

Grundl. i 1888 af H. Thorbrøgger.

Indehavere (siden 1924): A. Pe­dersen (f. 1891) og V. Jensen (f. 1886).

Adresse: Kriegersvej 27-31, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kristeligt Dagblad.

Stiftet d. 1. okt. 1896 af missionær C. B. Kjær.

I 1919 overtoges dag­bladet Hovedstaden. Bladet er politisk uafhæn­gigt og har tilknytning til kirkelige kredse.

Nuværende redaktør: Edvard Petersen. Forret­ningsfører: Harry Olsen.

Adresse: Frederiksborggade 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Kristensen, bogtrykkeri.

Grundl. d. 24. jan. 1906 af Emil Kristensen (f. 1868, d. 1938).

Indehaver (siden 1939): Edmund Christoffer­sen (f. 1892).

Adresse: Sankt Peders Stræde 27, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jacob Kristensen, møllebyggeri.

Grundl. i 1887 af Niels Peter Kristensen (f. 1861, d. 1926).

Indehaver (siden 1. april 1919): Jacob Kri­stensen (f. 1888).

Adresse: Nyborgvej 24, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jakob Kristensen, købmandsforretning.

Grundl. d. 14. maj 1843 af L. P. Hansen (f. 1820, d. 1906).

Indehaver (siden 1948): Jakob Kristen­sen (f. 1921).

Adresse: Ærøskøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Karl K. Kristensen & Søn, skotøjsfabrik.

Grundl. d. 6. juni 1911 af Karl K. Kristensen (f. 1876, d. 1938), der i 1937 optog sin søn, C. A. Kristensen (f. 1907), som medindehaver.

Adresse: Møllegade 10, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kr. S. Kristensen ved A. Kristensen, boghan­del.

Grundl. d. 19. maj 1891 af Kr. S. Kri­stensen.

Forretningen blev i 1934 overtaget af grundlæggerens søn, Alfred Kristensen (f. 1900).

Adresse: Søndergade 8, Vinderup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Kristensen, grossererforretning, skrivema­skiner.

Grundl. d. 27. april 1893 af Lars Kri­stensen (f. 1855, d. 1942).

I 1919 optoges S. V. Hansen (f. 1879) og V. Sivertsen (f. 1885), som medindehavere.

Siden grundlæggerens udtræden af firmaet i 1930 er de sidstnævnte dets indehavere.

Firmaet, der er Danmarks ældste skrivema­skinefirma, har eneforhandling af Remington­- Skrivemaskinen.

Det startede i Vester gade 27, flyttede i 1927 til Rådhuspladsen 75 og i 1944 til egen ejendom i Frederiksberggade 1 A.

Adresse: Frederiksberggade 1 A, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. Kristensens Eftf., S. Thomsen, manufaktur­forretning.

Grundl. d. 1. maj 1875 af S. Kristensen (f. 1847, d. 1938).

Indehaver (siden 1935): fru S. Thomsen (f. 1878).

Adresse: Østergade 11, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage