Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 130
 

DE DANSKE BOMULDSSPINDERIER A/S

 

 

Valby-afdelingen

 

 

Bomuldsspindeindustrien i Danmark er for­holdsvis ung. Der var allerede startet spinde­rier i Sverige ca. 1840, men i Danmark be­gyndte man først i 1892, da et selskab ved navn V e j l e  B o m u l d s s p i n d e r i anlagde det spinderi, der ligger ved banegården og nu kaldes Havnegades afdeling.

Denne fabrik havde i begyndelsen ca. 30 arbejdere og kunne producere ca. 360.000 Ibs. garn om året.

Den udvidedes i 1894 til en kapacitet af ca. 1 mill. Ibs. og i 1898 igen, således at den kunne frem­stille ca. 2 mill. Ibs. om året.

I 1896 anlagde et andet selskab ved navn ”V e j l e  B o m u l d s v a r e f a b r i k e re” et nyt spinderi - Vardevejens afdeling - med spinderiet udvidet, så kapaciteten fordobledes, og efterhånden opførtes i tilknytning til dette spinderi både blegeri og farveri.

I 1924 hærgedes denne fabrik af en stor brand, hvorved den for størstedelen blev Øde­lagt. Brandskaden, der opgjor­des til omtr. 2 % mill. kr., var den største, der indtil da havde været her i landet hos et enkelt firma.

Fabriken blev gen opbyg­get af jernbeton efter de mest moderne principer, og risikoen for en større brand er reduce­ret til et minimum.

I 1898 anlagde konsul Chr. Mogensen (f. 1842, d. 1917) l der var indehaver af Slotsgades Dampvæveri i Odense, C. M o­g e n s e n' s  B o m u l d s s p i n­ d e r i i  O d e n s e med en garn­produktion af ca. l mill. Ibs. år­lig.

De forannævnte tre fabriker blev i 1901 sammensluttet og fik navnet Vejle Bomuldsspinderier.

I 1907 an­lagde dette selskab det store spinderi i Valby, København, og antog samtidig navnet D e D a n s k e B o m u l d s s p i n d e r i e r, hvoref­ter spinderiet i Odense blev nedlagt og en del af maskinerne overflyttet til Valby.

Selskabet beskæftigede i 1939 godt 1700 funktionærer og arbejdere og havde, en årspro­duktion på over 12 mill. Ibs. garn.


 


Spindesal på Vardevejs-afdelingen i Vejle

 

en produktion af ca. 1 mill. Ibs. pr. år og med tilhørende væveri. I 1898 blev væveriet udskilt som et selvstændigt foretagende, og i 1900 blev

I løbet af de sidste 10 år har selskabet fore­taget en dybtgående teknisk reorganisation og modernisering af samtlige tre fabriker tillige-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

Tilbage