Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 591
Søre - Søre
 

i 10 år at have arbejdet i udlandet, bl. a. på store udenlandske skibsværfter, hvor der

byggedes panserdøre til skibe o.s.v. Under fabrikant L. G. Dahls ledelse voksede firmaets produktion betydeligt. Der er således leveret boxanlæg og pengeskabe til en lang række banker

 

 

og sparekasser, assuranceselskaber og andre foretagender såvel i Danmark som Island og
Grønland og Færøerne. Til Rosenborg Slot, hvor mange af nationens historiske minder

opbevares, er der leveret en 4 tons dør, der værner disse. Også til Nationalmuseet er der leveret adskillige svære døre.

Peter Sørensens Pengeskabsfabrik fabrikerer pengeskabe, hvælvingsdøre, boxanlæg, panserdøre, stålkasetter, dokumentkasser og alt andet indenfor branchen. Gennem de snart 70 år firmaet har bestået, har det vundet almindelig anerkendelse for sin produktion, og fra forskellige udstillinger har firmaet hjemført guldmedalje og hædersdiplom.

Adresse: Nørre Voldgade 22, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

PETER SØRENSEN´s EFTERFØLGER

Læstefabrik, er grundlagt 1850.

Adresse: Nansensgade 61, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

P. M. Sørensen, glarmesterforretning.

Grundl. d. 1. nov. 1896 af P. M. Sørensen (f. 1871, d. 1939) efter hvem forretningen videreføres af enken, fru M. Sørensen, der selv er uddannet glarmester.

Forretningen flyttedes i 1900 til den nuværende adresse og har som speciale glasmaleri og glasmosaik.

Adresse: Badstuegade 12-14, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

S. Sørensen, vognfabrik.

Grundl. ca. 1889 af P. Sørensen (f. 1860, d. 1938).

I 1938 overtaget af sønnen, S. E. Sørensen (f. 1901).

Adresse: Vestergade 18, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

S. Sørensen's Skotøjfabrik A/S.

Grundl. d. 2. marts 1880 af S. Sørensen (f. 1833, d. 1891).
Omdannet til aktieselskab i 1937.

Nuværende direktør: Aa. Stegmann-Laursen (f. 1893).

Adresse: Finsensvej 10, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

S. Sørensen & Søn's Eftf. ved E: Sørensen og K. Dyrskjøt, skibs- og bådebyggeri.

Grundl. d. 11. maj 1859 af S. Sørensen (f. 1829, d. 1900).

I 1900 overtaget af sønnen, L. Sørensen (f. 1855, d. 1908); fra 1908-09 fortsat af enken; derefter overtaget af sønnen, Søren Sørensen (f. 1884, d. 1938); dennes enke fortsatte firmaet indtil det d. 1. jan. 1950 overtoges af N. E. Sørensen (f. 1907) og K. Dyrskjøt (f. 1914).

Adresse: Vestre Bådehavn, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

S. C. Sørensen A/S, jern- og stålforretning.
Grundl. d. 17. jan. 1907 af S. C. Sørensen (f. 1870, d. 1944).

Omdannet til aktieselskab d. 16. maj 1944. Direktion: V. Kastrup (f. 1905)
og A. K. Jensen (f. 1901).

Adresse: Fjordgade 10, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

S. C. Sørensen A/S, Randers, jern- og stålforretning.

Grundl. i 1844 af Jacob Schou (f. 1817, d. 1893).

I 1893 overtaget af S. C. Sørensen (f. 1870, d. 1943).

Omdannet til aktieselskab i 1940.

Aktiekapital: 5,4 mill. kr. Direktion (siden 1940): sønnerne Hother Sørensen og Erik Sørensen.

Adresse: Søndergade 3, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

S. C. Sørensen & Co., gas- og vandinstallatører.

Grundl. i 1900 af S. c, Sørensen (f. 1866, d. 1929) og C. A. Nilsson (f. 1860, d. 1936).

I 1936 overtaget af sidstnævntes søn, Fr. Nilsson (f. 1896).

Adresse: Graven 24, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

S. E. Sørensen, kaffeforretning en gros og en detail.

Grundl. d. 25. okt. 1898 af S. E. Sørensen (f. 1871), der fremdeles er indehaver af
forretningen.

Adresse: Dannebrogsgade 34, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sevel Sørensen's Eftf. ved Kargaard Jensen, købmandsforretning.

Grundl. i 1905 af Sevel Sørensen (f. 1877).

Nuværende indehaver: G. Kargaard Jensen (f. 1913).

Adresse: Algade, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

S. M. Sørensen, købmandsforretning.

Grundl. i 1881 af J. Chr. Hestbech.

Indehaver (siden 1917): S. M. Sørensen (f. 1882).

Adresse: Aars.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Søren Sørensen, cykleforretning.

Grundl. d. 15. nov. 1904 af Søren Sørensen (f. 1873).

Indehaver (siden 1949): Jens Carl Christian Sørensen (f. 1907).

Adresse: Klostergade 63, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Søren Sørensen, isenkramforretning.

Grundl. d. 3. april 1903 af Søren Sørensen (f. 1877), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Møllergade 26, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

V. Sørensen & N. Th. Christiansen,murerforretning.

Grundl. d. 3. okt. 1874 af Henrik Sørensen (f. 1848, d. 1902).

I 1906 overtaget af Vald. Sørensen (f. 1880, d. 1946), som senere optog N. Th. Christiansen (f. 1882, d. 1940) som medindehaver.

I 1941 indtrådte murermester, branddirektør Henrik Sørensen (f. 1911) i firmaet.

Efter Vald. Sørensens død i 1946 indtrådte hans enke, fru Ellen Sørensen i firmaet.

Adresse: Kordilgade 38, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

W. Sørensen's Bogtrykkeri.

Grundl. i 1897 af Carl F. Naabye. Indehaver (siden 1. juli 1931): W. Sørensen (f. 1907).

Adresse: Møllegade 8, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage