Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 343
Købe - Købe
 

delse desuden kræves i alle spørgsmål, der an­går oprettelse af industrivirksomheder inden­for Frihavnens område.

Københavns Frihavn omfattede oprindelig 36,4 hektarer land og 24,3 hektarer vand; den samlede bolværkslængde var 3766 meter.

Efter de siden 1915 foretagne udvidelser er de til­svarende tal 51,8, 37,4 og 4773.

Da Frihavnen åbnedes for trafikken fandtes der 1 silopakhus og et antal andre pakhuse med et samlet gulv­areal af 22000 kvadratmeter.

Nu er der 2 silo­pakhuse og- det samlede gulvareal i de andre pakhuse er 190.000 kvadratmeter.

Frihavnen havde oprindelig sin egen elek­triske kraftstation, der leverede strøm til de elektriske kraner. Af disse var der oprindelig 7, foruden nogle få godselevatorer.

Nu er der 55 elektriske kajkraner, 3 Derrick-kraner, 7 dampkraner, 6 mobilkraner og 2 kornelevato­rer til losning direkte fra skib, 5 pneumatiske kornlosningsanlæg og talrige godselevatorer og andre mekaniske anordninger, bl. a. 10 stk. 2 tons "fork-trucks".

De vigtigste af Frihavnens bassiner er Øst­bassinet, Vestbassinet, Mellembassinet, Kron­løbsbassinet og Nordbassinet samt en del af 10 m-bassinet med en vanddybde af henholds­vis 9,1; 8,2-9,1; 7,5; 9,5; 7,5 og 10 meter.

Kjøbenhavns Frihavns Aktieselskabs nuvæ­rende bestyrelse: valgte af ministeriet for of­fentlige arbejder: fh. banechef Holger Flens­borg (f. 1875) og departementschef Palle Chri­stensen (f. 1902); valgte af Københavns havne­bestyrelse: borgmester Sigvard Munk (f. 1891) og direktør, civilingeniør C. A. Møller (f. 1889); valgte af aktionærerne: skibsreder, grosserer Chr. Harhoff (f. 1886), formand, direktør C. C. Hansen (f. 1878), grosserer Jul. P. Justesen (f. 1890) og direktør Leif Normann (f. 1890).

Nuværende direktion: O. Thieisen (f. 1887) og H. Fugl-Meyer (f. 1894).

Adresse: Frihavnen, Kbhvn. ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kjøbenhavns Galvaniserings - Anstalt, Marius Petersen.

I 1857 fik Carl Drewsen bevilling til at drive fabrik "for tilvirkning af forzinkede jernarbejder", og i 1858 grundlagdes fabriken i Adelgade nr. 83 som galvaniseringsanstalt.

I 35 år blev virksomheden drevet under nav­net Drewsen & Wismer, hvorefter fabrikant A. Blichfeldt overtog den.

Fabrikant Marius Petersen (f. 1858, d. 1931) grundlagde d. 1. jan. 1.894 en galvaniserings­anstalt på Nørrebro, men købte og overtog i 1898 virksomheden i Adelgade nr. 83.

I 1916 byggedes en ny fabrik i Teglholms­gade i Sydhavnen; denne er i 1950 udvidet med tilbygninger. Begge galvaniserings-anstal­ter drives nu af fabrikant Rasmus Petersen (f. 1890) som eneindehaver.

Adresse: Teglholmsgade 15, Kbhvn. SV. og Adelgade 83, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Gardinfabrik A/S.

"Grundl. i 1890 af firmaet Hilligsøe, Køedt & Co. og Hood, Morton & Co. Ltd.

Overgået til et aktieselskab i 1926. Nuværende direktør: M. V. Hansen (f. 1897).

Adresse: Mortonsvej 11, Lyngby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kjøbenhavn's Gas- & Vandstation ved H. Ne­dahl.

Grundl. d. 1. maj 1870 af A. Petersen.

I 1885 overtaget af Ludvig Nedahl (f. 1855, d. 1903).

Efter dennes død videreført af sønnen, Hjalmar Nedahl (f. 1883).

Adresse: Jacob Erlandsens Gade 4, Kbhvn. ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Gulvkludefabrik C. M. Madsen & Co. A/S.

Grundl. d. 1. juni 1896 af C. M. Madsen (f. 1841, d. 1925).

Videreført af søn­nerne Vald. Madsen ( f. 1865, d. 1948) og Chr. Madsen (f. 1878, d. 1946). Omdannet til aktie­selskab i 1947 med E. Thomsen og C. C. Thom­sen som direktører.

Adresse: Vordingborggade 6, Kbhvn. ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Gummivarelager, Axel Hansen.

Grundl. i 1888 af Ludvig Hou (f. 1859, d. 1938).

Den 24. april 1934 overtoges forretningen af den nuværende indehaver, Axel Hansen (f. 26. maj 1881).

Forretningen er grundlagt i Lille Kongensgade nr. 29 (den tidligere franske gesandtskabsbygning).

Adresse: Lille Kongensgade 4, Kbhvn. K. ,

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A/S Kjøbenhavns Handelsbank.

Stiftet d. 7. marts 1873 på initiativ af D. B. Adler (f. 1826, d. 1878.), chef for bankierfirmaet D. B. Adler.

Blandt de Øvrige stiftere var professor I. Nel­lemann (bankens første formand), bankierfir­maet Schmidt & le Maire og brygger I. C. Ja­cobsen.

Bankens første direktører blev de to nationalbankdirektører: geheimeetatsråd, rigs­greve Sponneck og etatsråd A. E. Reimann, samt statsgældsdirektør Martin Levy. Bankens senere direktører: geheimeetatsråd Peter Ni­colai Damm (1888-1918),

G. Døcker (1889­-1912),

J. H. A. Tegner (1897-1905),

Einar Damm (1904-32),

etatsråd F. Nørgaard (1909 -31),

V. A. Krøger (1918-32),

P. V. Storm (1932-34),

O. Hedegaard (f. 1890) (fra 1932),

E. Kauffmann (f. 1897) (fra 1933),

H. Hoff­mann (f. 1902) (fra 1950) og

E. Glashof (f. 1901) (fra 1950).

Bestyrelsens nuværende for­mand: professor, dr. jur. Kr. Sindballe (f. 1884).

Adresse: Holmens Kanal 2, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kjøbenhavns Hesteskofabrik A/S.

Grundl. d. 1. sept. 1882 af I. S. M. C. Møller og A. An­dersen.

Fabrikken købtes i året 1884 af fir­maet Beckett & Meyer, og i 1901 omdannedes det til et aktieselskab med A. Abrahamsen som direktør.

Efter at A. Abrahamsen var af­gået ved døden i 1910, lededes virksomheden indtil 1929 af Louis Meyer (f. 1843, d. 1929), hvorefter dennes søn, Ernst Meyer (f. 1870, d. 1945), overtog ledelsen. Ved Ernst Meyers død blev hans søn, civilingeniør Knud Meyer (f. 1901), direktør for selskabet.

Adresse: Tagensvej 47, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Hypotekforening, se Hypotek­foreningen fer Laan mod sekundær Prioritet i faste Ejendomme i København og Omegn.

 

Københavns Ildtænderfabrik.

Grundl. i 1905 af H. V. Christiansen (f. 1880), der stadig er indehaver af firmaet.

Adresse: La Cours Vej 5, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage