Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 611
Tønd - Udsi

 

Bestyrelse: gårdejer Hans Andersen, Kongsbjerg, der er formand,

landsretssagfører H. J. Hansen, Tønder, der er næstformand,

gårdejer Thomas Svendsen, Hjemsted pr. Skærbæk,
boghandler J. Jefsen, Tønder,

installatør H. C. Andersen, Skærbæk,

gårdejer Henrik Petersen, Korntved pr. Tønder og

gårdejer A. P. Lund, Emmerlev Klev pr. Højer.

 

Tønder Landmandsbank (i forgrunden til højre)

 

 

Aktiekapitalen er på 650.00.0 kr.
Filial i Skærbæk.

Agenturer i Ballum, Brede, Brøns, Bylderup
Bov, Frifelt, Højer, Sæd og Tinglev.

Adresse: Vestergade 14, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tønder Apotek.

Oprettet d. 23. sept. 1623.
Apotekets første indehaver: Michael Freutzke (d. 1631).

Indehaver (siden 1946): Hans-Iver Toft (f. 1913).

Adresse: Østergade 1, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tønder Sparekasse,

stiftet 1820. Tilsynsrådet består af overlæge, dr. med. Peter Jepsen, der er formand,

købmand L. P. Detlefsen,

slagtermester Erich Petersen,

handelsgartner Franz Lange,

dommer H. H. Stegmann,

gårdejer Lorenz Lück,

apoteker, dr. pharm. H. I Toft,

direktør Andreas Petersen og

bogtrykker G. S. Rothe.

Direktion: Jacob Fosholm (f. 1895) (siden 1949).

Adresse: Torvet, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Albert Tønnersen, flagforretning.

Grundl. d. 11. febr. 1908 af Albert Tønnersen (f. 1880, d. 1944).

Nuværende indehaver: enken, fru Dagmar Tønnersen (f. 1884).

Adresse: Frederiks Alle 75 B, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Fr. Tønnesen, købmandsforretning.

Grundl. d. 15. dec. 1891 af Fr. Tønnesen. (f. 1860, d. 1933).

I 1933 overtaget af Jens Tønnesen (f. 1890, d. 1947) og i 1947 af Tønnes Tønnesen (f. 1901).

Adresse: P. K. Nielsens Vej 7, Skagen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

P. Tønnesen, træsko- og hjemmeskoforretning,

Grundl. d. 1. maj 1876 af P. Tønnesen (f. 1837, d. 1925) og i 1911 overtaget af sønnen, M. Tønnesen (f. 1885, d. 1940), efter hvem forretningen fortsættes af enken, fru Agnes Tønnesen.

Adresse: Hospitalsgade 9, Horsens.

 

W. & L. Tønnies, fotografisk etablissement.
Grundl. i 1856 af H. Tønnies (f. 1825, d.1903) og i 1899 overtaget af sønnen, Emil Tønnies (f. 1860, d. 1923). Ved Emil Tønnies død i 1923 overtaget af sønnen, W. Tønnies (f. 1890), og datteren, L. Tønnies (f. 1888).

Adresse: Ny torv 8, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

N. Tørring A/S, cigarfabrik.

Grundl. d. 9. maj 1867 af Niels Frandsen Tørring (f. 1837, d. 1900).

Omdannet til aktieselskab i 1920 med grundlæggerens søn, Ludvig Tørring som direktør.

I 1947 blev Hans Flinch (f. 1914) optaget i direktionen.

Adresse: Vestergade 13, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tørring Isenkramforretning K. Madsen & Søn.
Grundl. d. 1. aug. 1898 af K. Madsen (f. 1868).
Nuværende indehaver: sønnen, Jens Malund Madsen (f. 1904).

Adresse: Tørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tørring og Omegns Spare- Og Laanekasse.
Grundl. d. 23. april 1880.

Nuværende forretningsfører: husejer P. Pedersen.

Adresse: Tørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tørring Trælasthandel, P. Hilmer.

Grundl. ca. 1900 af P. C. Nielsen. Senere overtaget af P. Hilmer (f. 1879).

Nuværende indehaver, dennes søn, V. Hilmer (f. 1907).

Adresse: Tørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Valdemar Tørsleff & Co., import af the, cacao, vanille o. a. krydderier, fabrikation af husholdningsartikler og bagerivarer.

Grundl. i Skive d. 14. juni 1892 af Valdemar Tørsleff (f. 1864, d. 1940). Flyttet til Århus i 1897.

I 1923 optoges Victor B. Strand (f. 1898) i firmaet.

I 1935 flyttedes hovedkontoret til Kbhvn., og Århus-afdelingen blev filial.

Efter grundlæggerens død i 1940 er Victor B. Strand eneindehaver.

Adresse: Kronprinsessegade 36, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Udbye's Bogtrykkeri A/S.

Grundl. d. 1. nov. 1885 af N. Udbye (f. 19. okt. 1849, d. 1926).
I 1909 overgik bogtrykkeriet til sønnen, Chr. Udbye (f. 26. aug. 1878, d. 1938).

I maj 1937 omdannedes firmaet til et familieaktieselskab med Chr. Udbye som leder.
Efter hans død videreføres bogtrykkeriet under ledelse af hans broder, Ths. Udbye (f. 
1. jan. 1888).

 

 

N. Udbye

 

Bestyrelsen består af bogholder N. Udbye, frk. Else Marie Udbye og murermester Poul Poulsen.

Adresse: Staldgårdsgade 38, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Badehotellet Udsigten.

Grundl. i foråret 1906 af I. P. Hansen (f. 1866).

Overtaget i 1938 af Ejnar Schmidt (f. 1896).

Adresse: Faxe Ladeplads.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage